Spring til indhold

Klage til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er eneste klageinstans ud over, at du kan klage til din kommune.

Når du vil klage til Ankestyrelsen, skal din klage sendes til kommunen, som skal forholde sig til den. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, vil kommunen sende klage og sagens oplysninger videre til Ankestyrelsen. Når Ankestyrelsen har foretaget afgørelse i sagen, er klagemulighederne i det administrative system opbrugt.