Spring til indhold

Dagpenge de første 14 dage af din sygeperiode

Som ledig vil du fortsat modtage dagpenge under sygdom fra din a-kasse under de første 14 dages sygdom.

Det er en forudsætning, at du er fuldt ledig og uarbejdsdygtig. A-kassen udbetaler ikke dagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed. Ledige som modtager supplerende dagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.