Spring til indhold

Syg 4-8 uger

Fakta:

  • Din arbejdsgiver skal inden fem uger anmelde fraværet til din kommune.
  • Kommunen sender dig et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende retur inden otte dage: Oplysningsskema til lønmodtagere. Kan du ikke sende oplysningsskemaet retur inden otte dage, fra det er afsendt fra kommunen, skal du sørge for at få en aftale med kommunen om at sende det senere. Husk, at få navn og en skriftlig bekræftelse fra den person, som du har talt med. Kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge, hvis du ikke sender skemaet retur inden otte dage. Udbetalingen genoptages, når skemaet er modtaget i kommunen. Oplysningsskemaet sendes automatisk til dig, når din kommune har modtaget anmeldelse af sygdom fra din arbejdsgiver.
  • Formålet med oplysningsskemaet er at vurdere, hvad kommunen skal tilbyde dig for at hjælpe dig.
  • Du har mulighed for at gå sammen med din arbejdsgiver om at søge hjælp hurtigere i din kommune, og det man kalder en “fast track-løsning.

Gode råd:

  • Husk at få navnet på den person, som du har talt med. Laver I aftaler – for eksempel om, at du sender oplysningsskemaet senere – er det godt at få det bekræftet på skrift, eksempelvis i en mail.
  • Det kan være en god ide at høre, hvilke muligheder der er for særlige vilkår ved genoptagelse af dit arbejde, for eksempel delvis raskmelding eller skånehensyn i en periode.
  • Oplysningsskemaet indeholder nogle punkter, hvor du skal være opmærksom på, hvad du svarer. Du bliver spurgt i hvilken grad, du forventer at kunne genoptage dit arbejde. Hvis du ikke kan genoptage dit arbejde, bør kontakten til kommunen derefter handle om, hvordan du – trods din sygdom – kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Hvis du er i tvivl om, hvad dine svar skal bruges til, skal du spørge kommunen.