Spring til indhold

Jobafklaringsforløb

Hvis du efter raskmelding bliver syg igen, og du tidligere har været sygemeldt i 22 uger inden for de ni forudgående måneder, kan du være berettiget til et jobafklaringsforløb.

  • Målet er, at jobafklaringsforløbet skal hjælpe dig tilbage i arbejdet eller i gang med uddannelse.
  • Du vil under et jobafklaringsforløb få ressourceforløbsydelse.
  • Det er rehabiliteringsteamet, der indstiller til hvilket forløb, du kan tilbydes som jobafklaring.
  • Jobafklaringsforløb skal ske ud fra din konkrete situation, det vil sige dine forudsætninger, behov og dit helbred.
  • Jobafklaringsforløbet er sammensat af forskellige elementer. Det kan være aktive tilbud under beskæftigelsesloven og tilbud efter sundhedsloven og serviceloven.
  • Jobafklaringsforløbet skal være så kort som muligt og kan maksimalt vare i op til to år ad gangen.
  • Når et jobafklaringsforløb ophører, skal din arbejdsevne vurderes. Kan du komme tilbage på arbejdet, eller skal du tilbydes et nyt forløb?
  • Under jobafklaringsforløbet skal du tilbydes seks opfølgningssamtaler om året.
  • Du har ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal bistå dig under forløbet.