Spring til indhold

Gode råd når du klager

Når du vil klage over en afgørelse

  • Tjek klagefristen. Din klage skal ske inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Kig på datoen på meddelelsen om kommunens afgørelse i e-Boks – er du fritaget for at modtage digital post, kan fristen beregnes ud fra datoen på afgørelsen ved at lægge fire uger plus to dage til. Man går ud fra, at posten er to dage om at aflevere brevet, men vent ikke til sidste øjeblik.
  • Vær opmærksom på, at afgørelsen ikke må være truffet af anden aktør. Læs afgørelsen grundigt igennem og tjek, at du forstår, hvad er der truffet afgørelse om.
  • Er der givet afslag på ansøgning om sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension eller andet?
  • Hvad er begrundelsen for afslaget?
  • Du har ret til at få aktindsigt og kan anmode om at få det sammen med din klage.
  • Er der fejl i det, kommunen skriver?
  • Savner du noget? Det kan for eksempel være, at alle lægers vurderinger ikke er medtaget?
  • Har du andre muligheder end at klage over afgørelsen? Kan du genoptage dit arbejde helt eller delvist? Kan du stå til rådighed og modtage dagpenge fra a-kassen?
  • Kontakt din fagforening og se, om du kan få hjælp med klagen.
  • Begrund i klagen, så det er forklaret, hvorfor du mener, at afgørelsen er forkert.

Gode råd:

Når du har en sag hos det offentlige, er dit mål, at der bliver fundet en god løsning for dig. Det er vigtigt at arbejde med systemet frem for at arbejde imod. Inden et møde er det en god idé, at overveje hvad du ønsker dig. Undersøg, om det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer. Undersøg også, om det er praktisk muligt. Hvis du ønsker at komme i praktik i en virksomhed, kan det være en ide at kontakte en arbejdsgiver forud, eller overveje hvor du gerne vil i praktik, og hvorfor det kan gavne dig.

På møderne kan du bede sagsbehandleren fortælle, om hvad formålet med de enkelte dele af lovgivningen er. Spørg og bidrag gerne til, hvad målet med forløbet er, og hvordan forskellige initiativer kan hjælpe. Stil spørgsmål til muligheder, og bed sagsbehandleren om at overveje tiltag, som du selv synes er gode. En positiv og åben indstilling og dialog er vigtig i alle sammenhænge. Det gør det lettere at få sagsbehandleren til at finde gode løsninger for netop dig.

Det kan ske, at din sagsbehandler foreslår tiltag, som du ikke ønsker. I så fald, så prøv at komme med forslag, som du synes, er bedre. Dine forslag skal være egnede til at nå samme mål. Gør sagsbehandleren opmærksom på, at det vigtige er, at I når målet, som kan være, at du helt eller delvist vender tilbage til et job, eller bliver visiteret til fleksjobordningen.

Fra tid til anden kæmper selv den mest ihærdige forgæves, og kommunen træffer en afgørelse, som du er utilfreds med. Nogle afgørelser har kun midlertidig karakter. Det kunne eksempelvis være en beslutning om at afklare dig ved virksomhedspraktik. Selv om du mener, at afgørelsen er forkert, så bør du overveje at leve op til den – dels for at vise samarbejdsvilje og dels for at lade dig selv få en chance for at prøve. Herefter kan det være nemmere at gå videre ad en anden vej. For at nå den rigtige løsning kan det være nødvendigt at tage nogle omveje.

Nogle afgørelser er helt uacceptable, og i så fald skal du selvfølgelig klage. Det er vigtigt, at din klage er skrevet meget omhyggeligt, og at du argumenterer for, hvorfor du klager. Kontakt din kommune for at få hjælp til at klage. Kommunen skal hjælpe dig, og det kan formindske sagsbehandlingstiden og øge chancen for en rigtig afgørelse, at du går i dialog. Du kan også få en pejling om, hvor stor chancen er for at få ret i klagen.

Behandling af en klagesag kan tage måneder eller endda længere. Det er meget vigtigt, at du bruger den tid positivt. Hvis du får ret, så er du bedre i stand til at udnytte afgørelsen. Hvis du ikke får ret, så er du bedre forberedt på det videre forløb. Overvej, hvordan du kan forbedre din situation –  eksempelvis ved at styrke din fysik eller dit uddannelsesniveau. Har kommune, a-kasse eller andre nogle tilbud, som du kan udnytte i ventetiden?