Spring til indhold

Syg under fire uger

Fakta:

 • Din arbejdsgiver udbetaler som hovedregel løn under sygdom.
 • Ledige får dagpenge fra a-kassen de første 14 dage under sygdom og derefter sygedagpenge fra kommunen.
 • Din arbejdsgiver kan tidligst kræve at få en skriftlig sygemelding (tro og loveerklæring) på din anden fraværsdag, hvor den skal være arbejdsgiveren i hænde.
 • Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring eller anden lægeerklæring
 • Udgifter til erklæringen fra lægen betales af arbejdsgiveren.
 • Erklæringen kan bekræfte, at du er delvis uarbejdsdygtig og beskrive, hvilke begrænsninger du har ved udførelsen af dit daglige arbejde.
 • Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en personlig samtale senest fire uger efter din første sygedag. Samtalen skal handle om muligheder for at vende tilbage til arbejdet. Bliver du ikke indkaldt, har det ingen konsekvenser for din ret til at få sygedagpenge.

Gode råd:

 • Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler.
 • Husk, at formålet med mulighedserklæringen er at fastholde dig på arbejdsmarkedet og fremme, at du kommer helt eller delvist tilbage til din arbejdsplads.
 • Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har en personaleinstruks, som fastlægger reglerne for skriftlig sygemelding og brugen af lægeerklæringer.
 • Som vikar, løstansat eller deltidsansat skal du huske at tilmelde dig jobcentret som arbejdssøgende, da det kan have betydning for din ret til sygedagpenge.