Spring til indhold

Sygdom under graviditet

Graviditetsundersøgelse

Mange anser det som en privat sag, at de er i fertilitetsbehandling og ønsker ikke at fortælle om det til deres arbejdsgiver. Men du risikerer at afskære dig fra din ret til betalt fravær og eventuelt beskyttelse mod opsigelse, hvis du ikke orienterer din arbejdsgiver.

Hvis grunden til, at I ikke kan få barn, skyldes problemer med din krop, så er fraværet til fertilitetsbehandling at betragte som sygdom, og I det omfang du ikke kan lægge behandlingen udenfor arbejdstid, er du berettiget til løn eller sygedagpenge, som ved anden sygdom.

Hvis grunden til, at I ikke kan få barn, ikke skyldes dine forhold, så er du ikke syg. Du har ikke krav på fri. Du må lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du skal have (selvbetalt) fri til behandlingen. Hvis du er ansat på det offentlige område, er du dog berettiget til fri med løn.

Graviditetsundersøgelse

Skal du til en almindelig graviditetsundersøgelse, har du ret til sygedagpenge eller løn fra din arbejdsgiver, men kun hvis det ikke er muligt at lægge undersøgelsen uden for arbejdstid. I nogle overenskomster eller lokalaftaler på arbejdspladserne har man forhandlet sig frem til fuld løn, når man går til graviditetsundersøgelse.

Er du ansat under funktionærloven, har du ret til fuld løn.

Syg under graviditet

Er du syg under graviditeten, for eksempel på grund af en bækkenløsning, sidestilles graviditetsbetinget sygdom med almindelig sygdom, og du skal opfylde de samme regler.

Er du funktionæransat, skal du være opmærksomme på, at sygdom under graviditet ikke tæller med ved opgørelse af 120 dages fravær.

Arbejde med risiko for den gravide

Hvis du har et arbejde, der kan være en risiko for din graviditet og /eller dit fosters sikkerhed og sundhed, skal denne risiko fjernes. Det kan ske ved, at du for eksempel omplaceres til andet arbejde, eller der laves andre foranstaltninger på dit job. Hvis det ikke er muligt at gøre arbejdspladsen sikker, og det heller ikke er muligt at omplacere dig, har du krav på at blive hjemsendt med fuld løn indtil fire uger før fødslen. Herefter går du på almindelige barselsdagpenge, eller det du har ret til efter din overenskomst.

Arbejdsmedicinsk Klinik i din region kan eventuelt inddrages for at sikre, at arbejdspladsforholdene er forsvarlige i forhold til graviditet.

Attester vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader

Anmodning om attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (på grund af arbejdets særlige karakter) (LÆ 231)

Attest vedrørende sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader (LÆ 235)