Spring til indhold

Arbejdsskade

Fakta:

Hvis du er sygemeldt grundet en arbejdsskade, skal du sikre dig, at arbejdsskaden er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er din måde at sikre dig på, at du kan tilkendes erstatning. Bliver din arbejdsskade ikke anmeldt af arbejdsgiver eller læge, kan du selv anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Fristen er et år fra skadedatoen, eller fra du får kendskab til, at du kan have en erhvervssygdom.

I arbejdsskadesikringsloven skelner man mellem:

  • Arbejdsulykke og
  • Erhvervssygdom

Arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage på dit arbejde.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykken til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen, som vurderer, om din skade er omfattet af loven, og om du har ret til erstatning.

Erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Din læge og tandlæge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der blot er mistanke om, at det er en erhvervssygdom.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt din sygdom skyldes en arbejdsskade, kan du blive henvist til undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik.

De arbejdsmedicinske klinikker er placeret på sygehusene i regionerne og kan undersøge, om arbejdsmiljøet er årsag til din sygdom.

Du kan blive henvist til arbejdsmedicinsk klinik af din læge, din arbejdsmiljøorganisation eller din faglige organisation.

Gode råd:

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre ved en arbejdsskade, kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller din fagforening.

Forlængelse af sygedagpenge ved arbejdsskade

Der er mulighed for at få forlænget dine sygedagpenge efter 22 ugers sygdom, hvis disse betingelser er opfyldte:

  • Din arbejdsskade skal være anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
  • Du endnu ikke har modtaget en afgørelse om erhvervsevnetab eller frem til afgørelse om, at din arbejdsskade er afvist.
  • Du er uarbejdsdygtig grundet følgerne efter arbejdsskaden