Spring til indhold

Hjælp din syge kollega

Nogle gange kan du eller en kollega have brug for at være delvist sygemeldt. Det er helt legalt og kan være en god måde at holde fast i jobbet. Loven om sygedagpenge lægger faktisk op til, at flere skal kunne arbejde delvis, indtil de er helt raske igen.

Derfor er det vigtigt, at det drøftes på arbejdspladserne, hvordan det er muligt at være delvist sygemeldt og stadig arbejde.

Det er vigtigt, at en sygemeldt kollega føler sig accepteret og velkommen, hvis de kommer på besøg eller genoptager arbejdet gradvist.

Vær opmærksom på, om din kollega er blevet syg på grund af en arbejdsskade.

Gode råd:

Det kan være en god idé, at når en kollega bliver syg, at I spørger jer selv og hinanden:

  • Hvordan skal kontakten med vores syge kollega foregå?
  • Hvor tit holder vi kontakt?
  • Hvem holder kontakten?
  • Hvad er formålet med kontakten?
  • Kan vores syge kollega komme på besøg, mens han/hun er sygemeldt?
  • Hvordan respekterer vi den syges egne grænser?
  • Hvordan skaber vi mulighed for, at vores syge kollega vender tilbage ved en delvis raskmelding?