Spring til indhold

Rehabiliteringsteam

Alle kommuner har et rehabiliteringsteam, der behandler sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb og jobafklaringsforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Hvem er i teamet?

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant)

Der sidder også en sundhedskoordinator fra regionen med i teamet, som eksempelvis kan være en læge med speciale i socialmedicin.

Du deltager i rehabiliteringsteamets møder

Din sagsbehandler skal inddrage dig i forberedelsen til, at din sag bliver forelagt rehabiliteringsteamet, og I skal forinden have udarbejdet en rehabiliteringsplan sammen. 

Hvis du skal have behandlet en sag i rehabiliteringsteamet, deltager du sammen med din sagsbehandler. Du kan også tage en bisidder med.

Rehabiliteringsteamet anbefaler og indstiller til kommunen, hvilken indsats du skal have i dit ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Rehabiliteringsteamet anbefaler og indstiller til kommunen, hvis det finder, at du skal tilbydes et fleksjob eller førtidspension.

MEN rehabiliteringsteamet kommer kun med anbefalinger, og det er den ansvarlige kommunale forvaltning, der beslutter, hvad du skal tilbydes. Du kan ikke klage over at få et ressourceforløb, men du kan klage over de indsatser, du bliver tilbudt i dit ressourceforløb.

Den indsats, du skal have som del af dit ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, beskrives i rehabiliteringsdelens indsatsdel. Det kan være fysioterapi, virksomhedspraktik, mentor, stresshåndteringskurser med videre.