Ferie

Opdateret d. 29. juni 2017

Ferie i sygeperioden
Vær opmærksom på, at du ikke kan afholde ferie og være sygemeldt samtidig. Hvis du skal holde ferie, skal du raskmelde dig til arbejdsgiver og jobcenter.
Når ferien er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Syg inden ferien
Du får erstatningsferie for alle sygedagene, når du er sygemeldt, inden ferien begynder.

Syg i din ferie
Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstattet din ferie.
– Du kan få erstatningsferie efter 5 sygedage
– Du skal melde din sygdom til din arbejdsgiver på første sygedag
– Du skal selv betale for en lægeerklæring for at dokumentere din sygdom


 FOA Metal HK Danmark 3F