Ændringer af sygedagpengeloven 1. juli 2014 og 1. januar 2015
Sygeguide.dk vil fortsat give svar på mange af dine spørgsmål. Siden vil snarest blive ajourført, således at de nye ændringer bliver indarbejdet. Du kan se mere om lovændringerne på følgende sider: Pjece HK DANMARK og Orientering fra Beskæftigelsesministeriet

Velkommen til Sygeguide.dk

Få svar på hvordan du er stillet under sygdom.

Kontant viden om sygedagpenge, lægeerklæringer samt hjælp til at skrive en klage. Gode råd til samtalen med din arbejdsgiver, med a-kassen og med kommunen.
 FOA Metal HK Danmark 3F