Fleksjob

Opdateret d. 17. december 2014

Hvis du er ansat i et fleksjob, får du udbetalt sygedagpenge eller løn fra første fraværsdag. Arbejdsgiveren får refunderet fra den første sygedag.

Er du kommet i et nyt fleksjob efter 1. januar 2013, får du løn fra arbejdsgiveren samt fleksløntilskud fra din kommune. Under sygdom får du løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren samt fleksløntilskud fra kommunen.

Hvis du er ledig fleksjobber og modtager ledighedsydelse, vil du fortsat få ledighedsydelse udbetalt under sygdomsperioden. Du skal sygemelde dig til kommunen på normal vis.

Personer på ledighedsydelse er omfattet af samme opfølgningsregler som øvrige sygemeldte.

Se mere:


 FOA Metal HK Danmark 3F