Hvad skal jeg leve af?

Opdateret d. 16. december 2014

Nogle får løn, mens de er syge – andre får sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp.

Din indtægt under sygdom afhænger i høj grad af, hvor længe du har været ansat, om du er nyuddannet, om du er omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven. Det har også betydning, om du er i fleksjob.


 FOA Metal HK Danmark 3F