Jobafklaringsforløb

Opdateret d. 17. december 2014

Hvis du efter raskmelding bliver syg igen og du tidligere har været sygemeldt i 22 uger inden for de 9 forudgående måneder, kan du være berettiget til et jobafklaringsforløb.

  • Målet er, at jobafklaringsforløbet skal hjælpe dig tilbage i arbejdet eller i gang med uddannelse
  • Du vil under et jobafklaringsforløb få ressourceforløbsydelse
  • Det er rehabiliteringsteamet der indstiller til, hvilket forløb, du kan tilbydes som jobafklaring
  • Jobafklaringsforløb skal tilrettelægges ud fra din konkrete situation, det vil sige dine forudsætninger, behov og helbred
  • Jobafklaringsforløbet er sammensat af forskellige elementer, det kan være aktive tilbud under beskæftigelsesloven og tilbud efter sundhedsloven og serviceloven
  • Jobafklaringsforløbet skal være så kort som muligt og kan maksimalt vare i op til 2 år ad gangen
  • Når et jobafklaringsforløb ophører, skal din arbejdsevne vurderes i forhold til, om du kan komme tilbage på arbejdet eller skal tilbydes et nyt forløb
  • Under jobafklaringsforløbet skal du tilbydes 6 opfølgningssamtaler om året
  • Du har ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal bistå dig under forløbet

 FOA Metal HK Danmark 3F